ANTALYA HAKKINDA

Yüzölçümü: 20.723 km²
Nüfus: 2.043.482 (2011)
Bu nüfusun 1.450.209’u il ve ilçe merkezlerinde, 719.410’i köylerde yaşamaktadır.

Coğrafi Konumu    : Antalya ili, Türkiye’nin güneyinde, merkezi Akdeniz kıyısında olan bir turizm merkezidir. Kuzeyinde; Burdur, Isparta, Konya, doğusunda; Karaman, Mersin, batısında; Muğla illeri vardır. Güneyi, Akdeniz ile çevrelenmiştir. Türk Riviera’sı Antalya kıyılarının uzunluğu 630 km’yi bulur.

Akdeniz sahilinde turizm bakımından çok gelişmiş bir ildir. Türkiye’nin muz ve portakal bahçesi olarak isimlendirilen Antalya; Akdeniz kıyısında, İçel (Mersin) Konya, Isparta, Burdur ve Muğla illeri ile çevrilidir. İl toprakları 36°06′ ve 37°27′ kuzey enlemleri ile 29°14′ ve 32°27′ doğu boylamları arasında yer alır. Üç tarafı yüksek dağlarla çevrilidir. Güzel iklimi, verimli toprakları, orman zenginliği, sahillerinin güzelliği tarihi yerleri ile en zengin şehirlerimizden biridir. Antalya’ya Türkiye’nin turizm başkentidir. Trafikteki numarası (07)dir.

ANTALYA_HAK_V1

İsminin Kökeni
Bergama Kralı İkinci Attalos tabii güzellikleri çok zengin olan bu bölgede bir şehir kurulmasını istemiş ve kurulan bu şehre “Attaleia” ismini vermiştir. Türkler bölgeye gelince uzun süre kent Adalya, Satalia gibi isimlerini kullanmıştır. Antalya ismi Osmanlı Döneminden sonra kullanılmaya başlanmıştır.

Şehir, Antalya körfezinin kuzey-batı kıyısında ve bu körfezin kuzey noktasındadır.

Antalya, ilk çağdan beri Akdenizin tüccar milletleri için iyi bir pazar yeri olmuştur. Antalya adı, Bergama Kralı Attalos II. nin, bugünkü yerde kurduğu Attaleia şehrinin adından gelmektedir.

Süleyman Şah zamanında Selçuk Türkleri tarafından zapt edilmiş (1085) Murat I. zamanında da (1391) Osmanlıların eline geçmiştir. Mondros Mütarekesinden yararlanan İtalyanlar da kısa bir süre (1919) şehri işgal etmişlerdir.

Antalya portakal bahçeleriyle kuşatılmış, toprağı çeşitli sebze ekimine uygun ve meyveciliği ile hızla ilerleme yolunda olan şehirlerimizdendir.

myra_demre_1   perge_v1

konyaaltı-sahili_v1   kursunlu_1_1