Expo 2016 Fotomaraton Etkinliği

Expo 2016 Fotomaraton Etkinliği

Fotomaraton_gorsel_v1

Expo 2016 Antalya Ajansı, Çiçek Açan Şehirler Projesi kapsamında Antalya Kaleiçi’nde Fotomaraton düzenlemektedir. Fotomaraton katılım koşulları ve şartname aşağıdaki gibidir.

1. Katılım ücretsizdir.
2. Katılım için yaş sınırlaması yoktur.
3. Etkinlik 22-23-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında Antalya Kaleiçi’nde bulunan EXPO 2016 Antalya Sokağı merkezli olmak üzere Kaleiçi’nde gerçekleştirilecektir.
4. Fotomaraton, seçici kurul üyeleri, EXPO 2016 Antalya çalışanları ve birinci derece yakınları hariç her yaştan amatör veya profesyonel tüm fotoğraf severlere açıktır.
5. Fotoğraflarda renkli veya siyah-beyaz kısıtlaması yoktur.
6. Katılımcılar 22-23-24 Temmuz 2015 tarihlerinde EXPO Sokağı’nda(Kesik Minare – Hıdırlık Kulesi arası) hazır bulunacak olan EXPO 2016 Antalya görevlisine, kendilerine verilen muvafakatnameyi imzalayıp eserlerini (dijital olarak) teslim edebileceklerdir.
7. Her katılımcı en fazla 4 fotoğraf ile katılım sağlayabilir.
8. Fotoğrafların 22 Temmuz 00:00 ile 24 Temmuz 17:00 tarihleri arasında ve Kaleiçi sınırları içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.
9. Fotoğrafların tamamı katılımcı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
10. Fotoğraflara renk, ışık ve genel düzenleme (sensör lekesi, re-touch) dışında herhangi bir manipülasyon yapılmayacaktır. Expo 2016 Antalya Ajansı gerekli gördüğü takdirde eserin ham (RAW, NEF, 3FR, RAF) dosyasını talep etme hakkını saklı tutar.
11. Katılımcılar, fotoğraflarının Expo 2016 Antalya Ajansı basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı isminin veya eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin /eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Expo 2016 Antalya Ajansı’na izin / muvafakatname verdiğini kabul eder.
12. Etkinlik kapsamında çekilen fotoğraflar arasında yapılacak değerlendirme sonucu dereceye giren ve/veya ödüle layık görülen eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla Expo 2016 Antalya Ajansı koleksiyonuna ait olacaktır. Fotomaraton sonucunda ödül alan eserlerin tümü Expo 2016 Antalya Ajansı tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir. Expo 2016 Antalya Ajansı, ödüle layık görülen tüm eserleri, etkinliklerde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb her türlü tanıtım malzemelerinde basılı veya dijital ortamda kullanma, gösterme, yazılı veya görsel basında yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
13. Katılımcılar, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk katılımcıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Expo 2016 Antalya Ajansı Fotomaratona gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
14. Fotomaratonda ödül alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine ve Expo 2016 Antalya Ajansı’na ait olacaktır. Expo 2016 Antalya Ajansı bu eserleri kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir.
15. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı Fotomaratona gönderene aittir. Katılımcılar bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Expo 2016 Antalya Ajansı sorumlu olmayacaktır.
16. Düzenleme kurulu (EXPO 2016 Antalya) gerekli gördüğü takdirde programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
17. Fotomaraton sonucunda ödüle layık görülen fotoğraflar EXPO 2016 Antalya arşivinde saklanacaktır.
18. Fotomaraton sonucunda dereceye giren katılımcılara ödül olarak Community In Bloom Jürisi tarafından plaket ve katılım belgesi verilecektir.