YARIŞMA KRİTERLERİ

YARISMA KRİTERLERİ

Çiçek Açan Şehirler, yüzlerce yerel topluluğu ilgilendiren ulusal bir programdır.

Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında eğitilmiş gönüllü görevliler katılımcı belediyelerin konsey ve gönüllü çalışma gruplarının, sanayi ve özel sektör kuruluşlarının yarışmaya katkılarını değerlendirmek amacıyla yarışma bölgesini ziyaret ederler. Bu değerlendirme aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılır :

• Düzenlilik
Düzenlilik, belediye, şirketler, kuruluşlar ve şehir sakinlerinin düzenliliği sağlama çabalarının tamamını kapsamaktadır. Değerlendirme unsurları ise parkları ve yeşil alanları, caddeleri, yürüyüş alanlarını, sokakları, belediyeleri, ticari alanları, kurumsal ve özel mülkiyeti, hendekleri, yol kenarlarını, boş arazileri, tabela ve inşaatları, yabani ot kontrolünü, çöplerin temizlenmesini (sigara izmaritleri ve sakızları da kapsar), duvar yazılarını ve vandalizmi de kapsayan programlardır.

• Çevreci Eylem
Çevreci eylemler bir topluluğun kanun, yönetmelikler, programlar ve uygulamalar aracılığıyla, atık yönetimi, suyun muhafaza edilmesi ve çevreci aktivitelerin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil alanlar ile ilgili prensiplere uygun olarak gerçekleştirilmesi için gösterdiği çaba ve başarıdır.

• Mirası Koruma
Mirası koruma, peyzaj ve şehrin dokusunu bozmadan, park ve yeşil alanlar ile ilgili yapıtları, anıtları, eserleri, müze ve arşivleri, gelenek ve görenekleri, festival ve kutlamaları korumaktır. Tarihi mirası korumayı amaç edinen sivil toplum kuruluşlarının katılımları da yarışma kapsamında değerlendirilmektedir.

• Şehir Ormancılığı
Şehir ormancılığı yerel toplumun, şirketlerin, kuruluşların ve vatandaşların yazılı kurallara, yasalara, uzun ve kısa vadeli yönetim planlarına, ağaçlandırma politikalarına, ağaç sayımına, ilaçlama yönetimine, anıtsal niteliği olan ağaçların ve hatıra ormanlarının korunmasına yönelik çabaları içermektedir.

• Peyzaj
Peyzaj, kullanılmak istenilen amaca ve konuma uygun olarak bir yıllık dönemlerde parklar ve yeşil alanların planlama, tasarım, yapım ve korunmasını içerir. Değerlendirme unsurları arasında malzeme kullanımı, kullanılan bitkilerin uyumu, sert zemin ve sanat öğelerinin doğru şekilde uygulanması ve çim alan kullanımı bulunmaktadır. Uygulama ve koruma standartları, doğallaştırmanın kalitesi, kır çiçekleri ve çim alan oluşturma yönetimi açısından kullanılabilecek olan en iyi yöntemlerden oluşmalıdır.

• Çiçek Sergileri
Belediyelerin, şirketlerin, kuruluşların ve toplumun çiçek sergilerinin tasarımının, uygulamasının ve bakımının yapılmasında ve korunmasında yüksek standartların korunmasına yönelik çabaları içerir.